Welkom bij NIPA Eindhoven

70 jaar ervaring in het opleiden tot doktersassistent. Het NIPA is reeds in 1948 ontstaan vanuit de artsenorganisatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst).

 

 

 

bekijk onze doktersassistent-opleiding
Doktersassistent in de praktijk

NIPA Eindhoven

Na invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 1996, was het NIPA de eerste niet bekostigde Doktersassistentenopleiding met een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend MBO niveau 4 diploma. Hoewel de opleiding in eerste instantie met name op de huisartspraktijk gericht was, is deze door de jaren heen uitgegroeid tot een opleiding die eveneens voorziet in de behoefte binnen poliklinieken, arbodiensten, sociale- en andere gezondheidsinstellingen zoals onder andere bloedbanken en trombosediensten.

 

 

Meer over NIPA Eindhoven

"Het NIPA heeft een slagingspercentage van meer dan 95%. Door de goede relatie met het werkveld kan vrijwel altijd een stageplek worden gevonden. Een groot aantal van onze leerlingen heeft al vóór het einde van de studie een leuke baan."

 

 

 

  

NIPA Sfeerimpressies

Geïnteresseerd en meer weten over NIPA Eindhoven?

Copyright © NIPA Eindhoven 2018