Bel ons voor meer informatie

085 3033958

Klachtenregeling

1.  Klachtenregeling NIPA Eindhoven B.V.

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. De adresgegevens treft u aan onder punt 5. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief/e-mail:
– uw naam, adres en woonplaats
– de datum waarop u de klacht verstuurt
– een omschrijving van uw klacht
– eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

2. Behandeling klacht

Om de afhandeling ervan zo adequaat mogelijk te laten verlopen kunt u de klacht het best zakelijk en kort omschrijven. Uw klacht kunt u richten aan de opleidingsmanager van NIPA Eindhoven. Deze zal de klacht in behandeling nemen en u op de hoogte brengen van de afhandeling. Het streven is een klacht binnen een termijn van 4 weken af te handelen. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze e-mail wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de te volgen procedure.
Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Indien nodig zullen wij (een) onafhankelijke externe deskundige(n) raadplegen. Wanneer een klacht niet binnen de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden, wordt diegene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte gesteld met een indicatie van de tijdsduur van afhandeling. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

3. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van de klacht. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. In dit geval kan de klacht voorgelegd worden aan een (derde) onafhankelijke persoon, in dit geval de heer Jos Peeters. Hij zal uw klacht onafhankelijk beoordelen en vervolgstappen nemen. De uitslag van dit onafhankelijk onderzoek is bindend voor NIPA Eindhoven. Indien deze uitslag (financiële) consequenties heeft, zal NIPA Eindhoven deze binnen 2 weken na uitspraak opvolgen.

4. Beheer

Alle gegevens die te maken hadden met de behandeling en afhandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

5. Correspondentieadres

Uw klacht kunt u sturen naar:
P.M. van Bussel – Kusters
Bonksel 10
5721 TP Asten
Email: info@nipaeindhoven.nl
Tel: 06 19600251

 

Aanvullende klachtenprocedure consument

Aanvulling NIPA-klachtenprocedure-NRTO-leden

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×