Bel ons voor meer informatie

085 3033958

Onderdelen van de opleiding

Onderstaande onderdelen maken deel uit van de opleiding doktersassistent:

Anatomie, Fysiologie en Pathologie

Via deze vakken doet men kennis op van de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam, en de belangrijkste ziekten met hun behandelwijze. Tevens worden de medische termen besproken.

Ontwikkelings psychologie

Dit vak geeft inzicht in het gedrag van de mens in de verschillende ontwikkelingsfasen van het leven.

Triage

Hier gaan we aan de slag om met behulp van de TriageWijzer de hulpvraag te inventariseren en de ingangsklacht vast te stellen. Denken in toestandsbeelden zonder op een diagnose te focussen. Urgentie van de hulpvraag inschatten en daaropvolgend het juiste beleid inzetten.

Omgangskunde

Dit is onderwijs in de sociale- en communicatieve vaardigheden. Het is gericht op het omgaan met de patiënt, maar ook het omgaan met elkaar. Er wordt aandacht besteed aan het feedback leren geven en ontvangen.

Medisch technisch handelen

Dit vak omvat de kennis van medische instrumenten die in de praktijk of instelling ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt het voorbereiden van, het assisteren bij en het zelfstandig uitvoeren van diverse medisch technische handelingen behandeld en geoefend. Bijvoorbeeld: bloeddruk meten, oren uitspuiten, injecteren, maken van cervixuitstrijkjes, aanleggen van verbanden, ECG maken, visus- en gehoortest uitvoeren, verwijderen van hechtingen, klaarmaken van steriele tafels en CRP, HB en Glucose bepalen. Dit vak bestaat uit theoretische en praktische lessen.

Geneesmiddelenkennis

Basiskennis van de meest gebruikte geneesmiddelen en hun toepassingsgebieden en het uitschrijven van (herhalings) recepten.

Praktijkvoering

Bij dit vak komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de patiëntenadministratie en de spreekuurorganisatie
  • declareren van consulten (ICPC en DBC)
  • de administratie met betrekking tot contacten met ziektekostenverzekeraars, specialisten en andere gezondheidszorginstellingen
  • methodisch werken
  • archivering en voorraadbeheer

Levensreddend handelen

Onderwijs in het verlenen van eerste hulp waaronder o.a. de reanimatie, verslikking/verstikking en acute wonden.

Inleiding in de gezondheidszorg en kwaliteitszorg

Hier komt de structuur van de gezondheidszorg in Nederland (o.a. 1e, 2e, en 3e lijnzorg) aan bod. Ook wordt de sociaal medische wetgeving besproken. Verder worden er verschillende onderwerpen behandeld, waaronder kwaliteitszorg, gezondheidsleer en medische ethiek. Kwaliteitszorg is erop gericht inzicht te verschaffen in het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem ten einde te komen tot kwaliteitsverbetering. Ook worden de diverse wetten behandeld waar je als doktersassistent mee te maken krijgt, denk hierbij aan de AVG, BIG en WGBO.

Voorlichtingskunde

Als een patiënt een ingreep moet ondergaan wordt deze voorgelicht door de doktersassistent. Bij dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het voorlichting geven, hoe doe je dat en waar moet je rekening mee houden. 

Keuzedelen

De keuzedelen zijn onderdeel van het onderwijs om verdieping en verbreding in het vak aan te brengen. De student kiest één van onderstaande configuraties.

Onderstaande configuraties worden met ingang van cohort 2019 aangeboden

Configuratie 1.  Specifieke doelgroepen en Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken;

Configuratie 2. Specifieke doelgroepen en Internationaal overbruggen (interculturele) diversiteit;

Configuratie 3. Specifieke doelgroepen en Doorstroom naar hbo gezondheidszorg.

Engels, Nederlands en Rekenen

Naast de bovengenoemde ‘beroepsgerichte’ vakken moet je, voor het verkrijgen van je diploma, ook voldoen aan de algemene eisen die de overheid heeft opgesteld voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. Het niveau van Nederlands en Rekenen is door het ministerie bepaald op 3F. Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren op A2 en lezen en luisteren op B1.
De inhoud van deze onderdelen wordt zoveel mogelijk behandeld in de geroosterde lessen. Ook zal bij de intake je niveau voor de vakken Nederlands en Engels worden vastgesteld. Bij onvoldoende niveau of twijfel wordt vóór de start van de opleiding een test afgenomen. Als het niveau van deze vakken inderdaad onvoldoende is moet je zelf zorgen dat gedurende de opleiding het vereiste niveau behaald wordt.

Stageperiodes

2-jarige opleiding;

  • startmoment in februari/maart, stage na 1,5 jaar vanaf augustus/september

  • startmoment in augustus/september, stage na 1,5 jaar vanaf december/januari

1,5-jarige opleiding:

  • startmoment in januari; stage na 1 jaar vanaf december/januari.

  • startmoment in mei; stage  na 1 jaar vanaf april/mei

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×