Bel ons voor meer informatie

+31 (0)40 22 33 864

Vakken

Onderstaande vakken maken deel uit van de opleiding doktersassistent:

Anatomie, Fysiologie en Pathologie

Via deze vakken doet men kennis op van de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam, en de belangrijkste ziekten met hun behandelwijze.

Medische terminologie, medische correspondentie en medische administratie

Kennis van de medische termen; het aan de hand van de gegeven aanwijzingen opstellen en verwerken van brieven; het bijhouden van het medisch archief.

Triage

De ingangsklacht vaststellen en de hulpvraag inventariseren. Bepalen van urgentie en het juiste beleid inzetten.

Maatschappelijke gezondheidszorg en Maatschappelijke Oriëntatie

Hier krijgt men les in de structuur van de gezondheidszorg in Nederland (o.a. 1e, 2e, en 3e lijnzorg). Ook wordt de sociaal medische wetgeving besproken. Verder worden er verschillende onderwerpen behandeld, waaronder kwaliteitszorg, gezondheidsleer en medische ethiek.

Laboratoriumwerk

Elementair laboratoriumonderzoek van urine en bloed wordt zowel theoretisch onderwezen alsmede in de praktijk geoefend.

Instrumentenleer en Technische Verrichtingen.

Dit vak omvat het kennis nemen van het instrumentarium en de instrumentbehandeling. Daarnaast wordt het voorbereiden van, het assisteren bij en het zelfstandig uitvoeren van diverse ingrepen onderwezen. Enkele voorbeelden hiervan: bloeddruk meten, oren uitspuiten, visus- en gehooronderzoek, injecteren, maken van cervixuitstrijkjes, aanleggen van verbanden, verwijderen van hechtingen en dekken van steriele tafels.

Receptuur

Basiskennis van de meest gebruikte geneesmiddelen en hun toepassingsgebieden en het uitschrijven van (herhalings) recepten.

Management, Beheer en Administratie.

Bij dit vak komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • enkele boekhoudkundige principes inzake de financiële administratie,
  • de patiëntenadministratie en de spreekuurorganisatie,
  • de administratie met betrekking tot contacten met ziektekostenverzekeraars, specialisten en andere gezondheidszorginstellingen,
  • archivering en voorraadbeheer. een en ander wordt zowel in theoretische als praktische zin onderwezen aan de hand van een gangbaar computerprogramma voor de patiëntenadministratie.

Omgangskunde

Dit is onderwijs in de sociale vaardigheden, gericht op het omgaan met patiënt/cliënt in de gezondheidszorg.

Levensreddend handelen

Onderwijs in het verlenen van eerste hulp waaronder o.a. de reanimatie, verslikking/verstikking en acute wonden.

Engels, Nederlands en Rekenen

Naast de bovengenoemde ‘beroepsgerichte’ vakken moet je, voor het verkrijgen van je diploma, ook voldoen aan de algemene eisen die de overheid heeft opgesteld voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. Het niveau van Nederlands en Rekenen is door het ministerie bepaald op 3F. De inhoud van deze onderdelen wordt zoveel mogelijk behandeld in de geroosterde lessen. Ook zal bij de intake je niveau voor de vakken Nederlands en Engels worden vastgesteld. Bij onvoldoende niveau of twijfel wordt vóór de start van de opleiding een test afgenomen. Als het niveau van deze vakken inderdaad onvoldoende is moet je zelf zorgen dat gedurende de opleiding het vereiste niveau behaald wordt.

Voorlichtingskunde

Het leren overbrengen van de voor de patiënt/cliënt bedoelde informatie.

Ontwikkelingspsychologie

Dit vak geeft inzicht in het gedrag van de mens in zijn verschillende ontwikkelingsfasen.

Methodisch werken

Dit vak leert de doktersassistent omgaan met een manier van werken die ervoor zorgt dat er overzichtelijk en efficiënt gewerkt kan worden.

Kwaliteitszorg

Dit vak is erop gericht inzicht te verschaffen in het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem ten einde te komen tot kwaliteitsverbetering.

Keuzedelen

Triage – Medisch technisch handelen – Geneesmiddelenkennis – Gezonde leefstijl

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×